Asfalt- og anleggstransport

Asfalt-arbeide er en viktig del av vår virksomhet. Vi har flere biler som leverer asfalt, og har bistått ved prosjekter over hele Midt-Norge. Vi har også bistått ved asfaltlegging av rullebanen ved Ørland Flystasjon.

Slider